Latest Entries »

Hi my kalokohan.com friends! Sorry we’ve been very busy with so much projects and didn’t have much time to update our site. We’re able to manage to squeeze in some time for kalokohan and now check out this video we got from izismile.com that will surely make you laugh :) Enjoy and keep on laughing :D

Shhhhh! Do Not Disturb! Children studying…

Eto po ang bago kong roaming number… Tawag na!

Kalokohan Q&A :)

1. Q: “Ano sa Tagalog ang teeth?” A: “Utong!”

2. Q: “Kung ang light ay ilaw, ano naman ang lightning?” A: “Umiilaw!”

3. Q: “Kung vegetarian ang tawag sa kumakain ng gulay, ano ang tawag sa kumakain ng tao? A: “Humanitarian?”

4. Q: “Sina Michaelangelo at Raphael ay mga.” A: “Ninja?”

5. Q: “Ano ang karaniwang kasunod ng kidlat?” A: “Sunog!”

6. Q: “Magbigay ng sikat na Willie.” A: “Willie da pooh!”

7. Q: “Ang mga Hindu ay galing sa aling bansa?” A: “Hindunesia?”

8. Q: “Anong hayop si King Kong?” A: “Pagong!”

9. Q: “Magbigay ng mabahong pagkain.” A: “Tae!”

10. Q: “Saang bansa matatagpuan ang mga Canadians?” A: “Canadia!”

11. Q: “Kumpletuhin – Little Red.” A: “Ribbon!”

12 Q: “Ano ang tinatanggal sa itlog bago ito kainin?” A: “Buhok?”

13. Q: “Magbigay ng pagkain na dumidikit sa ngipin.” A: “Tinga!”

14. Q: “Anong oras kadalasang pinapatay ang TV?” A: “Pag balita?”

15. Q: “Ano ang tawag mo sa anak ng taong grasa?” A: “Baby oil?”

16. Q: “Saan karaniwang ginagawa ang mga sweets na ginagamit sa halu-halo?” A: “Sweetserland?”

17. Q: “Sinong higanteng G ang tinalo ni David?” A: “Godzilla?”

18. Q: “Ano ang mas malaki, itlog ng ibon o sanggol ng tao?” A: “Itlog ng tao!”

19. Q: “Anong S ang tawag sa duktor nag nago-opera?” A: “Sadista?”

20. Q: “Blank is the best policy.” A: “Ice tea?”

22. Q: “Saan binaril si Jose Rizal?” A: “Sa likod!”

23. Q: “Fill in the blanks – Beauty is in the eye of the ____.” A: “Tiger?”

24. Q: “Ano ang kinakain ng monkey-eating eagle?” A: “Saging!”

25. Q: “Kung ang suka ay vinegar, ano naman ang Inggles ng toyo?” A: “Baliw!”

26. Q: “Anong tawag mo sa kapatid ng nanay mo?” A: “Kamag-anak!”

27. Q: “Saan nakukuha ang sakit na AIDS?” A: “Sa motel?”

28. Q: “Kung ang H2O ay water, ano naman ang CO2?” A: “Cold water!”

29. Q: “Sinong cartoon charcater ang sumisigaw ng yabba dabba doo?” A: “Si scooby dooby doo?”

30. Q: “Heto na si kaka, bubuka-bukaka.” A: “Operadang bakla?”

31. Q: “Ilan ang bituin sa American flag?” A: “Madami!”

32. Q: “Ano ang tawag mo sa taong isa lang ang mata?” A: “Abnormal!”

A. Coco Martin for Coco Krunch… Kids love it , Moms trust it

Coco Martin for a cereal

B.Buzz Light Year dito sa The Buuuuuuuzzzz!!!

The Buzzz Light Year, to Infinity and Beyoooond!!!

Nicki Minaj bare stare

Call Me Maybe?

Do the Roar Kid

Chubby Kid

Here’s a bigger list of Foods NOT to eat when trying to lose weight…

Fried foods
Hamburgers & French fries
Table sugar
Plain Jam
salted nuts
smoked nuts
refried beans
Baked Beans
Chocolate Fudge
Candy
Toffee
Gums
Boiled sweets
Mint Sweets
Liquorice
Honey – Honey has minimal nutritional value & has the same calorie content as sugar.
Soft drinks
Tinned fruits
Chutney
Pickle
bacon
sausage
cured meats
ham
fatty cuts of steak like T-bone & rib-eye
Puddings
Corn syrup
Fruit juice – It’s better to eat raw fruit instead of fruit juice because fruits contain more fiber and the juice will always contain more sugar than the actual fruit.
Cake
Bread made with white flour
Soda pop, such as Coke, Pepsi, Mountain Dew, etc.
All baked goods made with white flour
Coffee
Biscuits
Fast foods
Pasta made with white flour
Canned fruits w/added sugar
Most packaged cereals
Alcohol can slow your metabolism down by 73%
Potato chips
Popcorn
Cookies
Ice cream
Cakes
Pies
All deserts
Artificial sweeteners
Most bottled green teas have more ingredients in it to help you gain weight than the actual green tea itself to help you lose weight.